Skip to main content

Redactioneel

Ik ben mijn carrière ruim zeventien jaar geleden begonnen met prachtige watervallen. In de omgeving waar ik toen werkte ging het om batchprocessen rond betalingsverkeer en om Cobol-mainframes waar ik begon met een definitiestudie, gevolgd door een basisontwerp en een detailontwerp en eindigde met bijna pseudocode in een technisch ontwerp voordat de eerste regel werd gecodeerd. Toen ik het basisontwerp ‘indiende’, kreeg ik van de architecten tachtig vragen te beantwoorden, schriftelijk welteverstaan.

Hoe anders ziet mijn werk er nu uit, waar ik vaak aan het begin sta van het ontwikkelen van (online real-time!) internetapplicaties, waar ik liever begin met visualisatie in een prototype dan met een pak definitiestudies en waar het omgaan met verandering en het betrekken van stakeholders (liefst de echte gebruikers!) de belangrijkste uitdagingen zijn.

We zien dat de rol van technologie in de maatschappij snel verandert. Adoptie van nieuwe technologie start steeds vaker bij de consument en organisaties moeten steeds sneller voldoen aan de toenemende verwachtingen. Daarnaast biedt nieuwe technologie mogelijkheden voor nieuwe dienstverleningsconcepten. Veel organisaties stellen zich de vraag hoe ze kunnen innoveren en kunnen aansluiten op de verwachtingen van de doelgroep, de time-to-market kunnen verkorten en betrokkenheid van gebruikers kunnen realiseren.

Door het adopteren van agile methoden en het toepassen van creatieve technieken kan, in kleine stapjes, met betrokkenheid van gebruikers en behoud van creativiteit, snel worden gekomen tot een werkende oplossing die aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep.

In deze Compact wordt ‘agile’ breed behandeld, waarbij wordt begonnen met een introductie van agile softwareontwikkeling om de basis te leggen voor de overige artikelen, die ingaan op specifieke aspecten van agile werken die vaak een uitdaging blijken te zijn: prototypen, ontwerpdocumentatie, testen en het verbeteren van de werkwijze en productiviteit. Daarnaast besteedt deze Compact aandacht aan een (relatief) nieuwe keuze die ligt tussen maatwerk en pakket: productivity platforms. Als laatste zien we agile methoden steeds vaker terug buiten de softwareontwikkeling. Het artikel ‘Scrum for Change’ gaat in op het inzetten van Scrum in verandertrajecten.

Omdat Scrum een empirisch raamwerk is, is het belangrijk om van elkaar te leren. In deze Compact is een aantal interviews opgenomen waarin organisaties een klein kijkje geven in hun agile praktijk.

Veel leesplezier,

Liesbeth Westenberg