Skip to main content

Redactioneel

Visie op ICT – uitzicht voor IT-audit

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, zegt Johan Cruijff. Dat is zijn visie op voetbal en leiderschap. Eerst komt het begrip, en dan de herkenning in de praktijk. ‘Visie’ is die mengeling van kennis, ervaring en de Johan Cruijff-factor. Alsof je van een afstandje naar het voetbalspel kijkt, en van daaruit het verdere spelverloop kunt bepalen. De een kan dat beter dan de ander.

Recent is onder redactie van dr. ing. A. Shahim RE MSc een verzameling visies op ICT verschenen. Deze visies zijn verzameld in het boek Kracht van de vernieuwing – Visies op ICT. In dit boek geven door de wol geverfde ICT-deskundigen hun visie op de ontwikkelingen in de ICT.

Het eerste wat opvalt, is dat er zoveel verschillende visies zijn. Na het lezen van iedere visie, en de meeste visies lezen weg als een spannend jongensboek, ben ik overtuigd: deze auteur heeft het bij het rechte eind. Maar hoe kan het dat er zoveel verschillen zijn? De éne visie spreekt over versimpelen, de andere over het omgaan met toenemende complexiteit. De ene auteur vindt IT dodelijk voor de creativiteit, de ander een ‘enabler’ voor snelle innovaties. Sommige visionairs hebben hun vizier op pakweg twee jaar staan, terwijl anderen wel vijf tot tien jaar vooruit kunnen kijken.

Toch zitten er ook veel overeenkomsten in de visies. Zo klinkt uit iedere visie een blijmoedig optimisme door over de toekomst: morgen wordt het beter. Ik zou wel eens een visie willen zien die voorspelt dat de complete bedrijfstak op de fles gaat vanwege de enorme schadevergoedingen die moeten worden betaald als gevolg van door hem veroorzaakte RSI. Of wat de effecten zullen zijn van de invoering van internetbelasting. En waarom zou die er niet komen? In een ander visieboek, Gödel-Escher-Bach, staat zo mooi beschreven hoe nieuwe belastingen ontstaan in het kielzog van alle innovaties die leiden tot extra waarde of genot. En dat het internet wordt gewaardeerd, staat buiten kijf.

Ons vak, IT-auditing, heeft niet zo’n visionaire insteek. IT-audits kijken meestal naar de operationele dag van vandaag, en dan nog een stukje naar het verleden. Wim Kan zei al: ‘Voorspellen is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft’. Toch is dat jammer. De redactie van Compact heeft daarom de visionairs gevraagd wat de invloed van hun visie zou zijn op de IT-auditor of de IT-auditfunctie. Daarbij zijn we vooral te rade gegaan bij dié deskundigen die minder bekend zijn met of in IT-auditing. Dat geeft een frisse blik, waarbij het primaat niet heeft gelegen op de vaktechniek. Of, om ook met Cruijff te besluiten: ‘Ieder nadeel heb z’n voordeel’.

Dr. ir. P.L. Overbeek RE