Skip to main content

Redactioneel

Lines of Business

De wereld om ons heen is continu in beweging. Als we kijken naar de technologische ontwikkelingen, lijken deze elkaar in een steeds sneller tempo op te volgen. Voor organisaties wordt het steeds complexer om te bepalen welke technologie relevant of de moeite waard is en wat de impact is van een bepaalde technologische ontwikkeling op de organisatie. In de recent verschenen uitgave Trends in IT 2006|2007 van het Business en IT Trends Institute wordt dit als volgt verwoord: ‘Het blijkt een steeds grotere illusie om te voorspellen welke technologieën gaan doorbreken en welke technologieën niet. Wie had nu voorspeld dat tieners de groeimarkt voor pre-paid gsm zouden zijn? En wie dacht de wijsheid in pacht te hebben over de doorbraak van de netwerkcomputer in de afgelopen jaren? We geloofden toch allemaal in de gouden bergen van UMTS? In de Automatisering Gids stond in 1997 al een mooie uitspraak: “Wat is de waarde van onze voorspellingen als we het World Wide Web niet zagen aankomen?”‘

Verschillende technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een geweldige impact gehad op onze samenleving. Neem bijvoorbeeld de manier waarop we met elkaar communiceren; het is verbazingwekkend dat we in enkele jaren zowel zakelijk als privé zo afhankelijk zijn geworden van e-mail. De technologische vooruitgang heeft soms ook keerzijden. Velen van ons bankieren inmiddels via internet. Toen recent mijn bank een onverklaarbare storing in haar systeem had waardoor ik bijna twee weken niet via internet kon bankieren, zat ik wel even met de handen in het haar.

Toen we tijdens een redactievergadering spraken over trends in IT, vroegen we ons tegelijkertijd af wat de invloed van de technologische ontwikkelingen is op het vakgebied IT-auditing en welke trends we eigenlijk zien binnen de verschillende branches op het gebied van IT-auditing. Dit heeft ons geïnspireerd bij het samenstellen van deze Compact. In dit nummer, met als thema ‘Lines of Business’, wordt een aantal (specifieke) trends en ontwikkelingen op het gebied van IT en IT-auditing belicht. In het eerste artikel wordt een bondig overzicht geschetst van de trends in IT en IT-auditing. Daarna worden in een zestal artikelen diverse en specifieke trends en ontwikkelingen beschreven:

  • innovatie in het onderwijs;
  • extended enterprise in de energiemarkt;
  • beheersing van een nieuwe trend: e-money;
  • SAS 70 in een ICT-fabriek;
  • revenue assurance bij het verkopen van online-informatie;
  • valkuilen bij implementatie van bankpakketten.

Ik denk dat we erin zijn geslaagd een interessant, afwisselend en kwalitatief goed nummer voor u neer te leggen. Niet alleen interessant en leerzaam voor de (IT-)auditor, maar zeker ook voor de CEO, CFO en CIO.

 

Ik wens u veel leesplezier.

 

Erik Rutkens