Skip to main content

Themes

Audit & Assurance

Procesvastlegging: de aanpak

Vanuit de toezichthoudende instanties bestaat er een toenemende druk op het afleggen van verantwoording aangaande het feit of een organisatie ‘in control’ is. Een primair onderdeel van het ‘in control’ zijn is het beschrijven en monitoren van de kritieke bedrijfsprocessen. Veelal is de kwaliteit van de bestaande procesvastlegging van organisaties ontoereikend. Dit artikel geeft een handreiking op welke wijze bedrijfsprocessen kunnen worden vastgelegd en up-to-date kunnen worden gehouden.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.