Skip to main content

Themes

Audit & Assurance
Governance Risk & Compliance

Praktijkervaringen binnen SAS70-trajecten

Het uitbesteden van bedrijfsprocessen aan derden wint aan populariteit. Recentelijk hebben diverse organisaties activiteiten uitbesteed of verkocht aan derde partijen. Voorbeelden hiervan zijn de beleggings-en/of pensioenbeheeractiviteiten van Philips en TNO ([FINA01]) en de uitbesteding van IT door bijvoorbeeld ABN AMRO en Delta Lloyd. Uitbesteding wordt veelal gezien als een goede manier om te focussen op de kernactiviteiten van de organisatie. De uitbestedende organisatie wil vaak wel inzicht hebben in de kwaliteit en beheersing van de uitbestede processen bij de partij waaraan is uitbesteed, mede ingegeven door bepalingen in wet- en regelgeving. Een SAS 70-rapportage biedt hiervoor mogelijkheden. Een dergelijke rapportage geeft inzicht in de effectiviteit van de interne beheersing bij de serviceorganisatie van de door de organisatie uitbestede processen, daar waar traditionele verantwoording van uitbestede processen veelal outputgericht is. Dit artikel gaat in op praktijkervaringen die zijn opgedaan binnen SAS 70- trajecten vanuit het oogpunt van de serviceorganisatie.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.