Skip to main content

Pakketmededeling: de vlag moet de lading dekken

Een pakketmededeling vormt de schriftelijke rapportage van een audit op één of meer kwaliteitsaspecten van standaardpakketten. Antwoord wordt gegeven op de vraag welke zekerheid het maatschappelijk verkeer kan en mag ontlenen aan de mededeling, afgegeven door een EDP-auditor, als uitkomst van een audit die gericht is op de certificering van een standaardpakket. Teneinde deze vraag te beantwoorden is een vergelijking gemaakt tussen de accountantsverklaring en een pakketmededeling. Op basis van deze vergelijking wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de vorm, formulering en inhoud van een pakketmededeling.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.