Skip to main content

Opleidingen op het gebied van beheersing en gebruik van informatietechnologie in de accountancyopleiding

De accountancyopleidingen in Nederland schenken allemaal in meerdere of mindere mate aandacht aan de betekenis van automatisering (ICT) voor de certificerende accountant. Verschillen in deze opleidingsprogramma’s zijn waar te nemen, die niet zonder meer te verklaren zijn. Een fundamenteel onderzoek, in de vorm van een promotie, is aan de Katholieke Universiteit Brabant gestart om te pogen de ‘common body of knowledge’ van de accountant ten aanzien van ‘jaarrekening ICT-auditing’ vast te stellen. Hierop gebaseerd kan een herijking plaatsvinden van de opleidingsprogramma’s.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.