Skip to main content

Ontwikkelingen met betrekking tot ‘in control dashboards’ en de invloed op auditing

In de procesindustrie zijn ‘in control dashboards’ ‘common business’. Er wordt op korte termijn voorzien dat dit ook voor de logistieke en administratieve processen navolging zal krijgen. Naast een beschrijving van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen op dit gebied wordt in dit artikel richting gegeven aan de manier waarop een dergelijk dashboard in de praktijk efficiënt kan worden gerealiseerd. Ten slotte wordt aangegeven wat de invloed van een geïmplementeerd ‘in control dashboard’ op de auditwerkzaamheden zal zijn.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.