Skip to main content

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig en meer en meer treden knelpunten en risico’s aan het licht. Door de toegenomen complexiteit is het gevaar aanwezig dat niemand het overzicht meer heeft om de ontwikkelingen in de greep te kunnen houden. In dit artikel wordt een beschrijving van de ontwikkelingen en de knelpunten gegeven en een aantal nieuwe eisen aan moderne systemen afgeleid. Ook door toezichthouders worden voortdurend nieuwe eisen gesteld aan de beheersing van ICT. Door vervolgens een aantal oplossingsrichtingen te beschrijven worden handvatten gegeven voor het management, de ICT-organisatie en de IT-auditors om de noodzakelijke veranderingen te kunnen beheersen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.