Skip to main content

Ontwikkelingen in beheersing van de informatievoorziening bij financiële instellingen en de rol van de IT-auditor

Ontwikkelingen in de informatievoorziening van financiële instellingen verlopen stormachtig en meer en meer treden knelpunten aan het licht. Vanwege de toegenomen IT-complexiteit is het gevaar aanwezig dat niemand het overzicht meer heeft. Aan de hand van een beschrijving van de ontwikkelingen kunnen nieuwe eisen aan moderne IT-systemen worden afgeleid en kan het kernprobleem inzichtelijk worden gemaakt. Door te kiezen voor een nieuwe architecturele aanpak en deze stapsgewijs te implementeren kunnen deze problemen worden opgelost. Deze stappen worden aan de hand van voorbeelden helder beschreven om het management, de ICT-organisatie en de IT-auditor handvatten te geven de noodzakelijke veranderingen adequaat te kunnen beheersen. Ook de samenhang met veranderingen bij de ICT-organisatie en de aanpak van de IT- auditor worden belicht.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.