Skip to main content

Ontwerpen en inrichten van een ICT-organisatie in de zorgsector

Voor een ziekenhuis dat in hoge mate gebruikmaakt c.q. gebruik gaat maken van informatietechnologie is de organisatie van ICT een zaak van de gehele organisatie en dus niet alleen (meer) van de ICT-afdeling. In de organisatie van ICT worden een aanbieder van ICT onderscheiden en een vrager, namelijk de afdelingen van het ziekenhuis. Kijkend naar de processen en activiteiten die binnen de organisatie van ICT plaatsvinden, onderscheiden we primaire en ondersteunende processen. De mate waarin deze processen zijn ingericht geeft aan hoever de organisatie van ICT is ontwikkeld, welke mate van volwassenheid zij heeft bereikt en of zij aansluit bij de ICT-vraag. In dit artikel wordt ingegaan op een groeipad dat een ICT-organisatie kan bewandelen om volwassener met ICT om te kunnen gaan.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.