Skip to main content

Modern continuïteitsmanagement

Modern continuïteitsmanagement heeft ten doel het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van discontinuïteit van essentiële bedrijfsprocessen door middel van een adequate (her)inrichting van bedrijfsprocessen, het treffen van voorzieningen en het opstellen van plannen ter beperking van de kansen en gevolgen van dreigingen. Integratie van continuïteitsmanagement in de bedrijfsvoering is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.