Skip to main content

Management van IT: ‘Grip op automatisering in een voortdurend veranderende omgeving’

In het gebruik van informatietechnologie (IT) zien we de laatste jaren een belangrijke verschuiving. Vanuit het gebruik van IT als een hulpmiddel om routinematige en administratieve taken te verlichten, via het gebruik van IT als beheers- en verbeterinstrument, zien we dat organisaties IT steeds vaker gebruiken om de organisatie in staat te stellen flexibel te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. IT wordt een strategisch wapen. Management en beheersing van IT worden hiermee van essentieel belang voor de effectiviteit en slagvaardigheid van een organisatie. Deze ontwikkelingen hebben ook duidelijk invloed op de werkzaamheden van de EDP-auditor. In de navolgende vijf artikelen wordt aandacht besteed aan de vraag hoe organisaties IT kunnen ‘managen’ en hoe het werk van de EDP-auditor hierdoor wordt beïnvloed.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.