Skip to main content

Themes

Leading Change

IT in de zorg

De diagnose is gesteld. Wat is nu de behandelcombinatie?

Marktwerking, kritische patiënten, vergrijzing, wet-/regelgeving en toenemende politieke druk zijn voorbeelden die zorginstellingen dwingen om na te denken over hun huidige positie en welke rol zij willen spelen nu en in de nabije toekomst. Fusies, vergaande samenwerking in de zorgketen, reorganisaties zijn typische reacties van zorginstellingen om tegemoet te komen aan eerdergenoemde ontwikkelingen. De toepassing van IT om in te spelen op deze ontwikkelingen blijft echter sterk achter bij wat gebruikelijk is in het bedrijfsleven. De auteurs van dit artikel constateren op basis van hun ervaringen in de dagelijkse praktijk dat deze trend de komende jaren doorbroken gaat en moet worden. Steeds meer bestuurders zien in toenemende mate in dat zonder een adequate IT-organisatie en IT-infrastructuur het onmogelijk is om te kunnen inspelen op de genoemde ontwikkelingen en om uiteindelijk te overleven.

Ziekenhuizen zijn een belangrijke spil in de zorgketen. Gesteld kan worden dat een ziekenhuis niet zonder IT kan. Vastgesteld kan worden dat de informatievoorziening zich in veel ziekenhuizen beperkt tot (financieel-)administratieve toepassingen.

Dit artikel gaat in op de ontwikkelingen waar ziekenhuizen mee worden geconfronteerd en voor welke uitdagingen een ziekenhuis staat op weg naar een beheerste inzet en toepassing van IT. Met andere woorden: De diagnose is gesteld. Wat is de behandelcombinatie?

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.