Skip to main content

Themes

Audit & Assurance

IT-auditing in het kader van de jaarrekeningcontrole?

Onduidelijkheden over definities, begrippen en methoden voor het onderzoeken van general IT controls bewogen de auteurs ertoe de theorie en praktijk nader te analyseren. Centraal in dit artikel staat de selectiemethode die leidt tot een onderbouwde invulling van de general IT controls die in het kader van de jaarrekeningcontrole dienen te worden onderzocht.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.