Skip to main content

Is de klant koning (van zijn gegevens)?

Over klantkaarten, Knowledge Discovery in Databases en privacy

Knowledge Discovery in Databases wordt langzamerhand gemeengoed. Hierdoor komen vragen over privacy steeds duidelijker naar voren. Een juist begrip van de do’s en don’ts kan ervoor zorgen dat privacymissers door KDD worden voorkomen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.