Skip to main content

Inzet IT-auditor bij jaarrekeningcontroles van woningcorporaties

De inzet van een IT-auditor bij de jaarrekeningcontrole is veelal onontbeerlijk. De aard en reikwijdte van de uit te voeren IT-auditwerkzaamheden bij jaarrekeningcontrole zijn afhankelijk van de inschattingen van de accountant en de aard van de bedrijfsvoering. De ervaringen en bevindingen van de inzet van een IT-auditor bij de jaarrekeningcontrole van woningcorporaties komen in dit artikel aan bod. Hierbij worden ook enkele praktijkvoorbeelden aangehaald van de toegevoegde waarde door de inzet van een IT-auditor bij de jaarrekeningcontrole van woningcorporaties.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.