Skip to main content

Information risk management en Audit 2000

In dit artikel wordt ingegaan op de integratie van Information Risk Management (IRM)-diensten in KPMG’s vernieuwde controleaanpak. Deze controleaanpak wordt onder de naam Audit 2000 sinds 1997 gefaseerd wereldwijd ingevoerd. De diensten die in dit verband de revue passeren zijn: IT Controls Benchmark, World Class IT en Business Process Analysis.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.