Skip to main content

Impact van de euro in financiële administratieve software

Triangulation, conversiekoersen, gefixeerde koersen, inverse koersen, afrondingsverschillen zijn begrippen die regelmatig met de euro in verband worden gebracht. Maar wat houden deze begrippen nu in en waarom zijn ze attentiepunten bij de invoering van de nieuwe rekeneenheid? Dit artikel zal de aandachtsgebieden behandelen die specifiek voor financiële administratieve software gelden. Daarvoor zal eerst worden ingegaan op de omrekeningen en vervolgens op de oplossingen van te verwachten problemen bij de eenmalige conversie van de administratie.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.