Skip to main content

Themes

Audit & Assurance
Governance Risk & Compliance

IFRS en leasing: de impact op business en systemen

De International Accounting Standards (IAS) – ook bekend onder de recentere naam International Financial Reporting Standards (IFRS) – worden in de EU met ingang van 2005 verplicht voor alle beursgenoteerde ondernemingen. De Nederlandse overheid heeft daarnaast het toepassingsgebied van IAS uitgebreid tot alle financiële instellingen – in hoofdzaak banken en verzekeringsmaatschappijen. Voor leasemaatschappijen die onderdeel zijn van een beursgenoteerde onderneming of een Nederlandse financiële instelling betekent dit dat de jaarrekening over 2005 in overeenstemming met IAS dient te worden opgesteld. En 2005 is dichter bij dan wel eens wordt gedacht: de in de jaarrekening over 2005 opgenomen vergelijkende cijfers (over 2004 derhalve) dienen eveneens aan de IAS-eisen te voldoen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.