Skip to main content

Themes

Cyber Security & Privacy

Identity & Access Management: operational excellence of ‘in control’?

Identity & Access Management staat binnen de meeste organisaties volop in de belangstelling, vanwege enerzijds het streven naar operational excellence (kostenbesparing en verbeteren van gebruikersvriendelijkheid) en anderzijds het moeten voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving, die onder meer een goed ingericht Identity & Access Management vereisen. Dit artikel gaat in op hoe een organisatie een dergelijk Identity & Access Management-programma kan starten, met aandacht voor de business case (het waarom), de blauwdruk (het wat) en de roadmap (het hoe). In de beschrijving van business case, blauwdruk en roadmap zullen tevens enkele voorbeelden uit de praktijk worden gegeven.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.