Skip to main content

ICT en jaarrekeningcontrole: van stand-alone tot geïntegreerd

Het beoordelen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) als onderdeel van de jaarrekeningcontrole door accountants is een onderwerp dat sinds decennia is besproken. Hoewel de basisprincipes veelal duidelijk zijn, blijkt het operationaliseren van deze principes nog de nodige hoofdbrekens te kosten. Een parallel is te trekken met de ontwikkeling van ICT-toepassingen in organisaties, deze kenmerkt zich van stand-alonetoepassingen naar geïntegreerde oplossingen. Dit geldt ook voor de ICT-beoordeling binnen de jaarrekeningcontrole. Deze beoordeling heeft vaak stand-alone, vooral gericht op de technische ICT-maatregelen (general ICT controls), plaatsgevonden. Zichtbaar is nu een geïntegreerde, procesgeoriënteerde beoordeling van de ICT. Dit artikel bevat een bloemlezing van enkele van deze ontwikkelingen, vooral gevoed door eerdere in Compact verschenen artikelen. Speciale aandacht wordt daarbij gegeven aan de meningen van prof. A.W. Neisingh. Afgesloten wordt met de actuele stand van zaken en enkele toekomstbeschouwingen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.