Skip to main content

Themes

Audit & Assurance

Het meten van de effectiviteit van internecontrolemaatregelen

Mede door de invoering van de Sarbanes-Oxley Act en de Code Tabaksblat is het belang van het rapporteren over de effectiviteit van internecontrolemaatregelen sterk toegenomen. De afgelopen maanden is in de pers veel gepubliceerd over de implicaties die deze nieuwe regels hebben voor het aantoonbare bestaan en de effectiviteit van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Over de praktische consequenties die de nieuwe regelgeving heeft voor de interne bedrijfsvoering is echter nog betrekkelijk weinig gepubliceerd. In dit artikel zal daarom specifiek worden ingegaan op het meten en beoordelen van de effectiviteit van de internecontrolemaatregelen. Bovendien zal het meetproces geïllustreerd worden met een door KPMG Information Risk Management ontwikkeld softwaretool, de KPMG Business Controls Monitor, die binnen SAP R/3-omgevingen kan worden toegepast.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.