Skip to main content

Het dashboard van de projectleider

Handvatten voor de kwaliteitsbewaking van ERP-pakketimplementaties

Implementaties van ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning) zijn in de regel complex. De kracht van deze pakketten is groot en de voordelen zijn zowel intra- als interfunctioneel, soms zelfs interorganisationeel – de schokgolven in de organisatie hebben dus vaak diezelfde dimensies. Een projectleider van een ERP-implementatie heeft dan ook naast materiekennis veel stuurmanskunst nodig om het vermogen van ERP-pakketten op een beheerste manier ‘op de weg’ te krijgen en het doel te bereiken waarop hij heeft ingetekend. In dit artikel wordt het dashboard van de ERP-projectleider geschetst, op basis van een aantal interviews met ervaren projectleiders en eigen ervaringen in ERP-implementaties.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.