Skip to main content

Themes

Leading Change

Het controleren van de euroconversie

De introductie van de euro in de bedrijfsvoering gebeurt bij de meeste organisaties fasegewijs. De fase met een grote impact en vaak ook de laatste is de euroconversie. De euroconversie rekent de financiële registratie van een organisatie om naar euro’s.Het mag evident zijn dat daar niets mag worden vergeten (volledigheid) en geen fouten mogen worden gemaakt (juistheid). Daarvoor moet de controleerbaarheid van de conversie één van de ontwerpeisen zijn van conversieprogrammatuur, zodat achteraf de juistheid en de volledigheid van de euroconversie kunnen worden vastgesteld. Dit artikel geeft een handreiking hoe een euroconversie kan worden gecontroleerd.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.