Skip to main content

Themes

Audit & Assurance
Business & IT Value

Het belang van IT-auditing bij informatie-infrastructuur

IT-auditing is een managementinstrument. Als de informatie-infrastructuur ook een managementinstrument is, wat is dan de relatie van IT-auditing tot die informatie-infrastructuur? Het uitvoeren van een IT-audit is een goede manier om zekerheid te verschaffen óf om onzekerheid weg te nemen over de bijdrage die de ICT aan de bedrijfsvoering levert. De verwachting is dat de vraag naar het uitvoeren van IT-audits toe zal nemen. Hiervoor is een aantal redenen aan te geven. Ten eerste neemt de informatieafhankelijkheid van organisaties sterk toe. Een tweede reden is dat organisaties het zicht op de ICT kwijtraken. Ten slotte is er wetgeving, zoals Sarbanes-Oxley, die de nodige claims op het adequaat functioneren van informatievoorziening en ICT-systemen legt. In al deze gevallen kan via audits aanvullende zekerheid worden geboden.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.