Skip to main content

Het belang van ICT binnen due diligence-onderzoeken

In steeds toenemende mate zijn ondernemingen afhankelijk van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om hun doelstellingen te realiseren. Slechts zelden worden de waarderingen van de ICT-investeringen expliciet gemaakt. Juist tijdens een due diligence-onderzoek in het kader van een fusie of overname wordt expliciet gekeken naar de waarde van de onderneming en zou dus aandacht voor ICT een integraal onderdeel moeten zijn bij dit onderzoek. In dit artikel worden de aandachtspunten van de ICT-aspecten tijdens een due diligence-onderzoek belicht. De auteurs pleiten voor een meer toekomstgerichte aanpak.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.