Skip to main content

Gevraagd: pioniers m/v, ofwel: informaticarecht in ontwikkeling

Het vakgebied informaticarecht is nog volop in ontwikkeling. De beoefenaren zijn vaak pionierende, multidisciplinair geïnteresseerde juristen. De toekomst van het informaticarecht ligt in verdergaande convergentie van onderwerpen en internationalisering van het vakgebied. Daarnaast doen uitdrukkingen als ‘techniekonafhankelijke wetgeving’ en ‘wat off line geldt heeft ook on line te gelden’ steeds meer opgeld. Van de informaticajurist wordt geëist een goed inzicht in en visie op de gewenste richting van de technologische ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de informatiemaatschappij.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.