Skip to main content

Get SET for secure electronic transactions

SET (Secure Electronic Transaction) is een internationale standaard voor credit- en debitcardtransacties over het Internet. In dit artikel worden de risico’s beschreven die samenhangen met het gebruik van creditcards op het Internet. In een beschrijving van SET wordt ingegaan op de maatregelen die in het SET-protocol zijn getroffen om deze risico’s te verminderen. Tot besluit wordt een indruk gegeven van de huidige stand van zaken omtrent de invoering van SET.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.