Skip to main content

Themes

Leading Change

Europrojectoverview

Om aan alle aspecten te denken en tijdig acties uit te zetten is het doorlopen van een heel traject noodzakelijk. Afhankelijk van de aard en omvang van een organisatie zal dat traject meer of minder uitgebreid zijn. In het vervolg van dit artikel wordt een methodiek voor een dergelijk traject kort beschreven. In alle organisaties zal vroeg of laat de euroconversie moeten plaatsvinden. Financiële instellingen zijn reeds deels over op de euro, maar door de overgrote meerderheid van de organisaties moet het meeste werk nog worden verzet. Om te voorkomen dat op het laatste moment de ‘millenniumkoorts’ toeslaat is het belangrijk tijdig te overzien wat er moet gebeuren en waar mogelijk tijdig stappen te zetten. Dit artikel geeft op hoofdlijnen een overzicht van het gehele europroject. Voor diepgaandere aspecten is verwezen naar de overige in deze en de volgende Compact opgenomen artikelen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.