Skip to main content

Themes

Leading Change

Euronoodscenario’s

De millenniumovergang was op het laatste moment bij veel organisaties een stressperiode. Erg veel tijd was besteed aan noodscenario’s en aan voorbereidende maatregelen om het nieuwe millennium toch goed in te gaan. Er is relatief weinig misgegaan en het gevoel kwam op dat alle voorbereidingen nogal overdreven waren. Voor de euro-overgang kan weer zo’n situatie ontstaan. Door de continuïteit te betrekken in de conversiestrategie kan worden voorkomen dat alles op het laatste moment aankomt. En het tijdig treffen van enige preventieve maatregelen ten behoeve van een noodsituatie zal de voortgang van de bedrijfsprocessen (mocht het toch nog misgaan) zeker ten goede komen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.