Skip to main content

Themes

Business & IT Value
Digital / IT Transformation

Een bontgekleurd legopaleis

Bouwstenen voor een adaptieve bedrijfsvoering en rol van IT-audit

In een economisch tij waarin alle aandacht uit blijft gaan naar het vasthouden of verbeteren van omzet en winst, neemt de roep om hogere productiviteit vanzelf toe. Of het nu gaat om meer produceren tegen dezelfde kosten of evenveel produceren tegen lagere kosten: IT vervult de sleutelrol bij het behalen van zulke doelstellingen. De IT-verantwoordelijke kan kiezen uit een breed palet van strategieën. Vaker dan vroeger is er een ondubbelzinnige, bijna fanatieke aandacht voor het rationaliseren en consolideren van de infrastructuur. Nieuwe software en hardware maken het mogelijk om IT-diensten op hoog niveau aan te bieden tegen een fractie van de tot nu toe gebruikelijke onderhouds-en beheerkosten. Evenzeer kan het doorlichten en professionaliseren van de IT-processen zelf tot een drastische verhoging van de productiviteit leiden. Voor beide strategieën zijn simplificatie en standaardisatie de toverwoorden. Bijna paradoxaal genoeg vormen ze de bestanddelen van waaruit een organisatie meer kan investeren in veerkracht en wendbaarheid. Want de echte voordelen worden gehaald uit samenwerking en interactie, binnen de bedrijfsmuren en steeds regelmatiger ook ver daarbuiten. Zo ontstaat uit eenvoudige, adaptieve bouwstenen een ‘bontgekleurd legopaleis’, en dat in een tijdperk waarin Excel met voorsprong de meest populaire IT-toepassing lijkt te zijn.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.