Skip to main content

Themes

Audit & Assurance

EDP Auditorium

ICT-ontwikkelingen en permanente educatie voor accountants: een perpetuum mobile?

Opleiding als altijddurende beweging, een beeld dat door veel onderwijs- instituten momenteel wordt besproken. De in continuïteit lerende professioneel is daarbij een actueel beeld. Ook de accountant wordt hiermee gedurende zijn loopbaan geconfronteerd. ICT is een kennisterrein waarmee de accountant bij vele van zijn assurancediensten direct of indirect in aanraking komt. Kennis ten aanzien van ICT, het toepassen daarvan (het controlvraagstuk) en het beoordelen van ICT-control (het auditvraagstuk) is dan ook steeds relevanter. Permanente-educatieprogramma’s, naast een stevige basisopleiding in het doctoraal/postdoctoraal, dienen hierop te worden ingericht.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.