Skip to main content

EDP-auditor en jaarrekeningcontrole van vergaand geautomatiseerde organisaties

Bij de controle van de jaarrekening van organisaties die in hoge mate zijn geautomatiseerd, zal de accountant bij zijn oordeelsvorming bijzonder afhankelijk zijn van de toepassing van IT bij de gecontroleerde organisatie. De controlemiddelen en -technieken van de accountant zullen bij deze organisaties veelal tekortschieten voor een deugdelijke grondslag. Kan de EDP-auditor vanuit zijn deskundigheid een uitspraak doen over posten in de saldibalans en derhalve de beperkingen van de controlemiddelen en technieken van de accountant compenseren?

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.