Skip to main content

EDP-audit in de gezondheidszorg: Care of Cure?

Hoe gezond is de informatietechnologie (IT) in de gezondheidszorg ? Dit artikel gaat in op de rol van IT bij het verzorgen en genezen van patiënten. Het artikel schetst eerst de ontwikkeling van de organisatie van de zorg in Nederland. Binnen dat kader worden vervolgens de huidige en verwachte toepassingen geplaatst. Dit kader maakt het mogelijk aan te geven wie behoefte heeft aan informatie over de gezondheid van IT in de zorg, welke normen bij de betreffende IT-toepassingen gehanteerd zouden moeten worden en welke mogelijkheden en noodzaken er zijn om te onderwerpen aan audits.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.