Skip to main content

Due diligence en ICT-aspecten: historie, heden en toekomst

Tijdens due diligence-onderzoeken speelt ICT een steeds belangrijker rol. In het kort zal zowel vanuit een historisch perspectief als op basis van een analyse van de huidige situatie een toekomstverwachting inzake de betekenis van ICT binnen due diligence-onderzoeken worden geschetst. De door de accountant en/of EDP-auditor hierbij te vervullen rol wordt aansluitend beschreven. De verdere uitwerking van de hiervoor genoemde onderwerpen vindt meer in detail plaats in andere artikelen in deze Compact.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.