Skip to main content

Themes

Audit & Assurance
Governance Risk & Compliance

Dual reporting

Als gevolg van IFRS zullen tal van ondernemingen hun financiële gegevens gebaseerd op verschillende verslaggevingsstandaarden gaan rapporteren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de financiële verslaglegging maar ook voor de verschillende bronsystemen die hieraan ten grondslag liggen. In dit artikel wordt stilgestaan bij de verschillende strategieën rondom dual reporting en de mogelijke oplossingen voor problemen die voortvloeien uit de toepassing ervan.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.