Skip to main content

De rol van de IT-auditor bij de beoordeling van factureerprocessen

De IT-auditor speelt een steeds belangrijkere rol bij de beoordeling van de administratieve organisatie en interne controle in het kader van de jaarrekeningcontrole. Om de volledigheid van de opbrengsten vast te stellen dient de accountant de administratieve organisatie en interne controle (hierna AO/IC) van het factureerproces te beoordelen. Bij de beoordeling van de risico’s die betrekking hebben op de geautomatiseerde omgeving rondom factureerprocessen, zal de accountant in toenemende mate een beroep moeten doen op de IT-auditor. In dit artikel wordt de toegevoegde waarde van de IT-auditor besproken in de verschillende deelprocessen van het geautomatiseerde factureerproces. Daarbij zal tevens kort worden stilgestaan bij de problematiek rondom elektronisch factureren.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.