Skip to main content

Themes

Governance Risk & Compliance

De invloed van automatisering op AO/IC

Aanreiking van een internecontrolebegrippenkader voor geautomatiseerde bedrijfsprocessen

De Sarbanes Oxley-wetgeving en de Code Tabaksblat vragen om een diepgaander onderzoek naar de internecontrolemaatregelen. Als gevolg van deze wetgeving zal het management de effectiviteit van zijn internal-controlsysteem grondig moeten toetsen en vervolgens dient de accountant ook vast te stellen dat dit systeem voldoende heeft gewerkt. In dit artikel wordt de invloed van automatisering op de internecontrolemaatregelen besproken en worden de verschillende soorten internecontrolemaatregelen aangereikt. Op basis van dit internecontrolebegrippenkader kan beter worden beoordeeld of voldoende internecontrolemaatregelen zijn getroffen binnen geautomatiseerde processen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.