Skip to main content

De beoordeling van ICT in het kader van de jaarrekeningcontrole

De controleaanpak van accountants gaat voort in zijn ontwikkeling en daarmee de inzet van de ICT-auditor in het kader van de jaarrekeningcontrole. De verdere ontwikkeling van de jaarrekeningcontroleaanpak is gebaseerd op de Business Measurement Process (BMP)-methodologie. De nadruk bij BMP ligt op de analyse van strategische bedrijfsrisico’s en de daarvoor door het management getroffen beheersmaatregelen. Bij deze analyse worden tevens de risico’s onderkend die voortkomen uit de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de beoordeling van de daartoe getroffen beheersmaatregelen (al dan niet in de ICT).

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.