Skip to main content

De accountant in de nieuwe economie … inzetten op zekerheid?

De populariteit van internet en daarmee van e-commerce is niet moeilijk te begrijpen. Toch valt de groei van e-commerce tegen. Dit is grotendeels te verklaren doordat het zakelijk gebruik van internet verschillende risico’s met zich meebrengt, zoals het risico dat transactiegegevens onderschept en gemanipuleerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat onzekerheid bij de consument. Een geïntroduceerde oplossing om deze onzekerheid te verminderen is het WebTrust-programma. Een onderneming kan het WebTrust-zegel op de website plaatsen nadat een accountant het onderzoek volgens het WebTrust- programma heeft uitgevoerd. Dit artikel gaat in op de vraag op welke wijze een accountant zijn werkzaamheden dient om te buigen, opdat bij het verstrekken van een verklaring bij een jaarrekeningcontrole ook een WebTrust-zegel verstrekt kan worden.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.