Skip to main content

Compact-artikel van het jaar 2015 is …

December is een maand waarin de balans van het jaar wordt opgemaakt en de bekende lijstjes zoals ‘beste sporter van het jaar’ en ‘beste liedje van het jaar’ worden opgesteld. Hier kan het beste artikel van Compact van 2015 niet ontbreken.

De redactie van Compact heeft uiteindelijk de winnaar gekozen uit de shortlist van tien genomineerde artikelen. De winnaar is: All To Play: How Games Can Change IT van J.C. de Boer MSc RE, ir. J.W. van Houwelingen, P. Adriani MSc, J. Bosman, J. Gerretsen en M. Sala.

In dit artikel schrijven ING, gamestudio’s Little Chicken en QLVR en KPMG over Chaingame. Chaingame is een applied game ontwikkeld voor en door ING om op een leuke manier om te gaan met technisch complexe uitdagingen en de kennis over het IT-landschap te vergroten. Binnen de game worden IT-ketens en de informatie die hier doorheen gaat gesimuleerd. In verschillende scenario’s leren onder andere de DevOps-teams van ING over hoe complexe ketens in elkaar zitten en wat er gebeurt in de keten op het moment dat er ergens in het landschap een incident plaatsvindt. Daarnaast kan de game worden gebruikt om wijzigingen in het IT-landschap te simuleren en om uitdagingen in de keten die op meerdere domeinen betrekking hebben, gezamenlijk te kunnen onderzoeken.

Tijdens het redactieoverleg is lang gediscussieerd om tot een goed onderbouwde keuze te komen. De redactie vond de combinatie van het innovatieve onderwerp, de praktijkcases en de mate waarin het multidisciplinair is, uiteindelijk de doorslag geven om het artikel ‘All To Play: How Games Can Change IT’ tot winnaar uit te roepen. Wij hebben de auteurs al gefeliciteerd met deze ‘overwinning’ en in de bloemen gezet. Komend jaar hebben zij de wisselbeker in hun bezit.

C-2015-online-01

Naast de winnaar heeft de redactie twee artikelen aangewezen als runner-up, goede artikelen die extra aandacht verdienen:

  • Data analytics applied in the tax practice van L.P. van Loo, A.T.M. Zegers en R.C.H. Haenen
  • Cyber in the audit van T. Diemont RE, ing. M. van Veen RE MSc CRISC CISA CISSP en ir. R.J.P.C. Warmoeskerken RE

Mocht u meer artikelen uit Compact willen lezen, kijk dan op www.compact.nl voor de thema’s en gerelateerde artikelen.