Skip to main content

Themes

Cyber Security & Privacy

Bouwkundige maatregelen als integraal onderdeel van informatiebeveiliging

Alvorens een organisatie zich met haar activiteiten op een bepaalde locatie vestigt, zal goed moeten worden overwogen op welke wijze het gewenste niveau van informatiebeveiliging bereikt zal worden. Chronologisch ingedeeld kunnen de volgende categorieën van maatregelen getroffen worden: keuze van een (bouw)locatie op basis van beveiligingscriteria, maatregelen die in het bouwkundig ontwerp zijn verwerkt, maatregelen tijdens de bouwfase en maatregelen tijdens de exploitatie. De mate waarin de individuele maatregelen doeltreffend en doelmatig zijn hangt af van de implementatie van de overige maatregelen. De ideale mix van maatregelen uit diverse categorieën is dus in het beste geval de oplossing van een dynamisch optimaliseringsmodel. In dit model worden niet de kosten van individuele of categorieën maatregelen geminimaliseerd, maar de totale kosten. Een uitgebreide planning van maatregelen in een prematuur stadium zal zich in het algemeen gemakkelijk terugverdienen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.