Skip to main content

Beyond ERP?

De hype voorbij? Of begint het nu pas?

Begin jaren negentig was de invoering van Enterprise Resource Plannings-systemen (ERP) als opvolger van MRP (Material Requirements Planning) en MRP II (Manufacturing Resource Planning) één van de belangrijkste ontwikkelingen in het gebruik van geautomatiseerde informatiesystemen voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Met als doel een zeer vergaande (zo niet complete) integratie van de bedrijfsprocessen werden deze veelal omvangrijke IT-oplossingen bij veel organisaties geïmplementeerd.

Inmiddels wordt het IT-landschap bepaald door nieuwe ontwikkelingen die zouden kunnen doen vermoeden dat geen organisatie meer met ERP bezig is. Kijken we naar de recente winstwaarschuwingen van de ERP-leveranciers, dan zou men zelfs kunnen denken dat ERP op zijn retour is. De schrijvers van dit artikel zijn van mening dat dit geenszins het geval is. Voor alle verderop in dit artikel genoemde ontwikkelingen zal blijken dat ERP zelfs een essentiële backbone vormt. Zonder ERP zijn deze ontwikkelingen niet mogelijk. Een en ander zal in dit artikel worden uiteengezet.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.