Skip to main content

Benchmarking van systeemontwikkeling

Hoe beheersen andere organisaties het systeemontwikkelingsproces? Zijn wij als organisatie bijzonder als we niet over een systeemontwikkelingsmethodiek beschikken of geen moderne hulpmiddelen toepassen? In welke mate betrekken we de gebruikers bij de systeemontwikkeling en hoe is het projectmanagement ingericht ten opzichte van andere organisaties? Dit artikel beschrijft de uitkomsten van benchmarkonderzoeken die als doel hadden een antwoord te geven op deze vragen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.