Skip to main content

Accountant logische uitvoerder privacyaudits

College Bescherming Persoonsgegevens stuurt aan op certificering

Interview bij het afscheid van prof. A.W. Neisingh RE RA – partner KPMG IRM

Niet in alle gevallen, maar wel vaak en vooral bij organisaties die georiënteerd zijn op consumenten (B2C) is er sprake van een vanzelfsprekende relatie tussen financiële en persoonsgebonden gegevens. Dat kwalificeert de accountant als een logische uitvoerder van privacyaudits. Al is dat geen vanzelfsprekendheid. De voorzitter van het College Bescherming Persoons-gegevens mr. P.J. Hustinx wijst op de noodzaak van bijscholing in de complexe materie van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien kan de beroepsgroep concurrentie van buiten de accountancy verwachten als het gaat om privacycertificering.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.