Skip to main content

Accountant, IT-auditor of toch liever beide in de toekomst? (RE RA of RARE?)

Naar verwachting zal de accountant in de toekomst bij de controle van verantwoordingen steeds vaker worden geconfronteerd met opdrachten waarin automatisering een belangrijke rol speelt. Van de accountant wordt in deze gevallen verwacht dat hij snel en efficiënt tot een oordeel komt over de betrouwbaarheid van de opgeleverde informatie. Hiervoor is voldoende kennis nodig van de automatisering en van de processen bij klanten. In de opleiding en training van de accountant moet hier meer nadruk op worden gelegd, zodat de accountant ook in de toekomst zijn opdrachten kan vervullen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.